Teknik og Miljø

Teknik & Miljø er en serviceorganisation, der løser opgaver inden for følgende områder:

 • Byggeri og bygningsvedligeholdelse 
 • Fysisk planlægning
 • Miljø 
 • Renovation
 • Fjernvarme
 • Vedligeholdelse af veje
 • Grønne områder
 • Havne og strande
 • Kirkegårde
 • Busdrift og Hjælpemiddeldepot

Teknik & Miljø er fysisk placeret på Rådhuset og på Ørnegårdsvej 17-19.

Politiske udvalg

Teknik & Miljø betjener:

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Byplanudvalget

Direktør for Teknik og Miljø er Lis Bjerremand.

Mail: tf@gentofte.dk

Tlf. 3998 0000.

 

Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988013,