Plan og Byg

Plan og Byg varetager opgaver inden for fysisk planlægning og er bygningsmyndighed i Gentofte Kommune.

Fysisk planlægning omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byfornyelse og trafikplanlægning samt diverse udviklingsprojekter.

Som bygningsmyndighed administrerer enheden planloven og byggeloven. I forbindelse med byggesagsbehandlingen undersøges om byggearbejder er i overensstemmelse med anden lovgivning, såsom bygningsfredningslov, naturbeskyttelseslov og jordforureningslov. 

Derudover er Plan og Byg ansvarlig for Bygnings- og Bolig Registret (BBR).

Plan og Byg vejleder borgere, bygherrer og rådgivere i spørgsmål inden for afdelingens ansvarsområde.

Chef, Plan og Byg: Michael Holst - miho@gentofte.dkAnsvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,