Teknik og Miljø sekretariat

Teknik og Miljø fællessekretariatets kerneopgave er at understøtte sikker drift og udvikling af Teknik og Miljø. Sekretariatet varetager følgende opgaver:

  • Administrative opgaver
  • Analyseopgaver
  • Sekretærfunktion
  • Organisationsudvikling
  • Digitalisering

Chef,Teknik og Miljø fællessekretariat: Jimmy Svantemann - tf@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988013,