Borgerservice, Digitalisering og IT

Kommuneservice (Borgerservice)

I Kommuneservice hjælper vi borgerne med

 • Pas og kørekort
 • Flytning
 • Sygesikring
 • Vielser
 • NemID og digital selvbetjening
 • Tillæg til folkepensionister
 • Opkrævning
 • Pladsanvisning mm. 

Vi er organiseret i et borgerteam, som betjener personlige og skriftlige/digitale henvendelser, et kontaktcenter, som besvarer telefoniske henvendelser samt en række opgavebaserede netværk.

Digitalisering og IT

Digitalisering og IT står for:

 • Drift og support af kommunens it-systemer, pc’er og telefoner
 • Den bagvedliggende it-infrastruktur
 • Indkøb af it-udstyr
 • It-sikkerhed
 • Rådgivning, analyse og projektledelsesstøtte i forbindelse med anskaffelse og idriftsættelse af nye digitale løsninger.

Leder af Borgerservice, Digitalisering og It: Annette Ishøy-Rasmussen - anir@gentofte.dk 

Tlf. 39 98 00 00. 

Mail: gentofte@gentofte.dk