Innovation

Innovationsenheden understøtter kommunens arbejdet med at styrke innovationskraften på tværs af kommunens opgaveområder.

I tæt samarbejde med politikere, borgere og kommunale opgaveområder, udvikler, tester og formidler Innovationsenheden innovationsmetoder og processer igennem konkrete udviklingsforløb.

Enheden arbejder både som projektleder på udvalgte projekter, eller støtter andre projekter som sparringspartner og facilitator.

Derudover understøtter enheden direktionens strategiske arbejde med at styrke innovationskompetencer og mindset på tværs af organisationen.

Leder af Innovationsenheden: Gry Hebeltoft Ravn - ghr@gentofte.dk