Økonomi og Personale

Økonomi og Personale er den centrale økonomi- og personalefunktion i Gentofte Kommune. 

Økonomi og Personale varetager: 

  • Den økonomiske planlægning, økonomistyring og budgetopfølgning for kommunens samlede virksomhed
  • Strategisk rådgivning af kommunalbestyrelse, direktion og kommunens ledere i økonomiske spørgsmål
  • Analyser og understøttelse af arbejdet med effektivisering 
  • Hovedparten af kommunens betalinger/bogføringer, relation til kommunens bank, ekstern revisor, likviditetsstyring, finansiering, kapitalforvaltning og ejendomsskatter 
  • Systemadministration af kommunens økonomisystem
  • Udbud af varer og tjenesteydelser samt indkøbsaftaler, herunder fremme brug af indkøbsaftaler (compliance)   
  • Løn- og personaleadministration samt brugerstyring, herunder datafortolkning og formidling, forhandlinger omkring lederlønninger, forhåndsaftaler og arbejdstidsaftaler samt overenskomstfortolkning og formidling
  • Personalejura, herunder juridisk bistand i ansættelsesret og ledelsesunderstøttelse.  

Økonomidirektør: Helle Wagner Gehlert.

Leder af Budget, styring og personale: Inge Lene Møller

Leder af Indkøb og betaling: Dorthe Bjerring Friis-Vigh

Fælles postkasse ved kontakt: oekonomi@gentofte.dk