Strategi og Analyse

Strategi og Analyse understøtter direktionens strategiske ledelse af hele organisationen og den strategiske udvikling af forvaltningen Tværgående Funktioner.

Strategi og Analyse løser tværgående udviklingsopgaver særligt i forbindelse med de store strategiske satsninger i organisationen.

Derudover er afdelingen direktionssekretær og mødeforbereder for borgmesteren og kommunaldirektøren til eksterne møder, ligesom afdelingen udarbejder analyser om udvalgte emner.

Leder af Strategi og Analyse: Dorte McEwen dmc@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,