Innovationsenheden

Innovationsenheden hjælper med at udvikle og implementere innovative løsninger, der skaber bedre velfærd for færre ressourcer i samarbejde med borgere, medarbejdere og virksomheder m.fl.

Innovationsenheden arbejder systematisk med innovation på tværs af Gentofte Kommune og ud af organisationen.

Innovationschefen i Gentofte Kommune er Gry Hebeltoft Ravn

Telefon: 24997179
Mail: ghr@gentofte.dk