Social og Sundhed

Social & Sundheds hovedopgaver er opdelt i fire målområder:

 • Arbejdsmarked og overførselsindkomster
 • Borgere med handicap
 • Pleje og omsorg for ældre
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Social & Sundhed er organiseret i seks afdelinger:

 • Forebyggelse & Sundhedsfremme
 • Erhverv, Beskæftigelse og Integration
 • Pleje & Sundhed Myndighed
 • Pleje- & Sundhed Drift
 • Social & Handicap Myndighed
 • Social- & Handicap Drift
 • Stab og Udvikling

Politiske udvalg:
Social & Sundhed betjener Socialudvalget og udvalgte opgaveudvalg.

Direktør for Social og Sundhed: Helene Rasmussen - mail: Socialdirektoeren@gentofte.dk 

Sekretariat: Tlf. 39 98 60 31Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,