Pleje & Sundhed Drift

I Gentofte Kommune er myndighedsopgaverne og udføreropgaverne skilt ad på det sociale område.

I Pleje og Sundhed Drift varetager vi udføreropgaverne. Det vil sige, at vores hovedopgaver ligger i at drive:

 • Dagcentre
 • Daghjem
 • Aflastningsophold
 • Plejeboliger
 • Plejehjem
 • Hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp og pleje)
 • Hjemmesygepleje
 • Genoptræning og rehabilitering.

I Kvalitet & Udvikling:

 • Faglig support internt i Pleje og Sundhed – både Myndighed og Drift
 • Betjening af de politiske udvalg og det lokale Beskæftigelsesråd
 • Tilsyn med eksterne leverandører
 • Kommunikation til borgere pårørende.

Ledelse

 • Pleje- og Sundhedsdriftschef Susanne Andersen, telefonnummer 39 98 65 70.
 • Leder af Kvalitet og Udvikling Trine Andersson, telefonnummer 39 98 66 30.

Du kan sende en mail til os på plejeogsundhedsdrift@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhedsdrift
Rygårdsvænget 6, 2900 Hellerup, ,