Pleje & Sundhed Myndighed

I Gentofte Kommune er myndighedsopgaverne og udfører-opgaverne skilt ad på det sociale område.

I Pleje & Sundhed Myndighed tildeles og bevilges  

 • Hjemmehjælp (praktisk og personlig pleje)
 • Madservice, linnedservice og omsorgstandpleje
 • Hjemmesygepleje
 • Ældre- og plejeboliger
 • Daghjem og aflastningsophold
 • Hjælpemidler og boligændringer
 • Dagcenter
 • Rehabilitering og genoptræning.

I Kvalitet & Udvikling:

 • Faglig support internt i Pleje og Sundhed – både Myndighed og Drift
 • Betjening af de politiske udvalg og det lokale Beskæftigelsesråd
 • Tilsyn med eksterne leverandører
 • Kommunikation til borgere pårørende.

Ledelse

 • Pleje- & Sundhedschef, Lone Jørgensen, telefonnummer 39 98 66 00
 • Leder af Kvalitet og Udvikling, Trine Andersson, telefonnummer 39 98 66 30

Du kan sende en mail til os på: plejeogsundhed@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhed Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,