Social & Handicap Drift

Vores målgruppe er voksne med udviklingshæmning, sindslidelser eller socialt udsatte, samt andre voksne borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Drift og udvikling af forskellige bo- og dagtilbud, blandt andet bofællesskaber, væresteder, dagcentre og klubber
  • Forskellige støttefunktioner med støtte- og kontaktpersoner
  • Økonomi- og kvalitetsopgaver.

Leder af Social & Handicap Drift, Helen Hilario Jønsson, tlf. 5120 2075. .

Du kan sende en mail til os på: socialoghandicapdrift@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap Tilbudsområdet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,