Social & Handicap Myndighed

Social & Handicap er opbygget efter en BUM-model og består af Social & Handicap Myndighed og Social & Handicap Drift. Kvalitet & Udvikling varetager den fælles stabs-, udviklings- og fagkonsulentfunktion for hele Social & Handicap. 

Social & Handicap Myndighed varetager følgende opgaver:

  • Den sociale og behandlingsmæssige indsats
  • Tilbud til fysisk og psykisk handicappede, boligplacering og integration af flygtninge m.v.

 Ledelse

  • Afdelingschef, Anita Bahnsen, telefonnummer 3998 6560
  • Leder af Kvalitet & Udvikling, Inger Marie Kærgaard, telefonnummer 3998 6140

 Du kan kontakte afdelingen på telefon 3998 6159 eller e-mail socialoghandicap@gentofte.dk.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,