Stab og Udvikling

Stab og Udvikling løser tværgående udviklingsopgaver og koordinerer Social & Sundheds indspil til kommunens strategi og budget.

Stab og Udvikling er sekretariat for politiske udvalg, fx Socialudvalget, og betjener blandt andet Seniorråd, Handicapråd og Integrationsråd.

Afdelingen er sekretariat og forkontor for socialdirektøren.

Leder af Stab og Udvikling: Jesper Holmboe, telefonnummer 39 98 60 20

Du kan sende en mail til os på: stabogudvikling@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,