Få sparring til dit initiativ

Hvis du har et initiativ, som du tror kan gøre en forskel for kommunens borgere, men er usikker på, hvordan idéen kan blive til virkelighed, kan du få hjælp fra kommunens sparringsagenter.

Sparringsagenterne er medarbejdere, der, ved siden af deres normale arbejdsopgaver, står klar med rådgivning og sparring til borgere, der har en idé, der kan gavne fælleskabet og borgerne i kommunen. Sparringsagenterne har alle et stort netværk i kommunen og kan enten selv indgå i sparringen om idéen eller pege på, hvem du skal have fat i, for at komme videre. Det kan være din idé kalder på, at andre parter inddrages i arbejdet. Her kan sparringsagenterne bl.a. hjælpe med kontakt til lokale ildsjæle, foreninger og virksomheder.

Nederst har vi samlet et par eksempler på ideer og initiativer, som andre borgere er kommet med, for at give en fornemmelse af, hvad du kan få hjælp og sparring til.

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere i kommunen kan kontakte sparringsagenterne. Du behøver ikke have en færdigudviklet idé, når du kontakter os. Vi søger at møde dig, hvor du og din idé er, og sammen komme nærmere, hvordan vi tager næste skridt. Udgangspunktet er, at det er dig, som ophavsmand til idéen, der i sidste ende også skal drive processen fremad.

Inden du kontakter os, kan du med fordel overveje disse spørgsmål:

  • Hvem vil dit initiativ gøre en forskel for?
  • Hvem har du ellers talt med om initiativet?
  • Hvilke forventninger har du til kommunen?
  • Hvad vil du selv bidrage med?

 Sparringsagenternes rådgivning tager udgangspunkt i en række vedtagne principper

Hvem er sparringsagenterne?

Sparringagenterne er erfarne medarbejdere og arbejder med lokale initiativer på forskellige fagområder. Nedenfor kan du læse, hvilke nøgleord der beskriver deres arbejdsfelt, men du kan frit vælge, hvem du kontakter. Hvis du kontakter sparringsagenterne på mail så oplys gerne dit telefonnummer, så du er så let som mulig at få fat i.

  • Frederik Georg Stage: Kommunikation, sociale medier, video, strategi, pr. Tlf. 4012 9265, mail: frgs@gentofte.dk
  • Gerald Maureschat: Bæredygtighed, FN’s verdensmål, grøn omstilling, grøn hverdag, klima og klimatilpasning, biodiversitet, naturpleje, miljøbeskyttelse. Tlf.: 24 85 05 58, mail: gema@gentofte.dk
  • Ida Juhler: Integration, frivillige, handicap, beskæftigelse, ældre og sociale emner. Tlf. 20 48 88 68, mail: iju@gentofte.dk
  • Maiken J. Mikkelsen: Kultur, events, festivaller, udstilling Tlf. 91 17 68 63, mail: mjm@gentofte.dk
  • Per Sohl: Kultur, events, festivaller, udstilling. Tlf. 60107613, mail: ps@gentofte.dk

Eksempler på borgerinitiativer

Madklubben på Hellerupvej. En gruppe naboer til en indkvartering for flygtninge ønskede at bidrage til integrationen ved bl.a. at starte en madklub, hvor flygtninge og frivillige i fællesskab laver mad sammen bl.a. med overskudsmad fra lokale supermarkeder. Initiativet kører fortsat og kommunen låner lokaler ud til madklubben i Byens Hus.

Madskole for børn. Hvordan fremmer man børns interesse for madlavning? Det spørgsmål stillede en borger sig selv. Svaret blev køkkenskolen ”Sjov med mad”, der skaber madglæde for børn og knytter venskaber. En gang om ugen mødes børn i alderen 8-11 år og laver mad sammen. 

Repair Cafe. En gruppe borgere ønskede at starte en Repair Cafe i Gentofte. Caféen er et non-profit initiativ, hvor frivillige ildsjæle mødes og hjælper lokale borgere med at reparere defekte genstande, der ellers var blevet smidt ud. Initiativtagerne tog kontakt til bærdygtighedsnetværket i kommunen, og fik i fællesskab sat skub i projektet, der i dag har til huse i Byens Hus. Kommunen støtter Repair Café med markedsføring og med genbrugsmaterialer fra genbrugsstationerne.