Arne Jacobsens benzintank

Med den karakteristiske hvide tankstation ved Skovshoved, iscenesatte Arne Jacobsen i 1937 den modernistiske tankegang som optakt til ”Den hvide by ved Sundet”.

”Den hvide by” afspejler Arne Jacobsens åbenhed overfor internationale arkitekter som Asplund, Alvar Alto, Mies van der Rohe og ikke mindst Le Corbusier.

Arne Jacobsen blev hurtig kendt for sine totaldesigns. Det skulle være form, og det skulle fungere.
Det funktionelle og moderne var kodeordene og blev fornemt virkeliggjort ved moderniseringen af vejstrækningen fra Charlottenlund til Klampenborg, ”Kystvejen.”

Et af værkerne langs Kystvejen var Texaco Tankstationen, som blev opført i 1937.

Tankstationens karakteristiske tagkonstruktion, ”paddehatten” der menes at være inspiration for ”myrestolen” (1952), fungerer - udover at give nødtørftigt læ - som en stor lampe, idet noget af det lys, der naturligt falder på søjlen, reflekteres i paddehattens blanke underside.

I starten af 1990’erne begyndte paddehatkonstruktionen at vise tegn på slid, og det blev besluttet at udføre en midlertidig stålunderstøtning.

I 2002 blev en omfattende restaurering af tankstationen og den tilhørende grund gennemført. Arbejdet indebar blandt andet miljøoprensning, nye terrænbelægninger, ny støbning af den karakteristiske paddehat samt nye fliser.

I 2005 modtog istandsættelsesprojektet den arkitektoniske EUROPA NOSTRA pris.

I 2013 blev vaskehallen istandsat og revitaliseret til brug for cafévirksomhed.

For yderligere information, kontakt Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver Christian Olesen, tlf. 39 98 85 32, mail cho@gentofte.dk

Find stedet: Kystvejen 24, Skovshoved.