Bellevue

Bellevue Strandbads historie går tilbage til 1930. Med tilbagerykning af Strandvejen blev der skabt plads til "Staunings Plæne" og en ny strand.

Tilstrømningen strandområdet var frem til 1930 så stor, at Gentofte Kommune tog initiativ til udformningen af et egentligt badeetablissement. Arne Jacobsen vandt arkitektkonkurrencen i 1931.

Det hvide anlæg på Bellevue Strand blev afsættet for den "hvide by" i Klampenborg, der i en skøn blanding af badeliv, forlystelser og boliger - og ikke mindst Jacobsens skulpturelle tankstation længere mod syd - blev den absolutte virkeliggørelse af 1930´ernes vision om det aktive og sunde, moderne liv (”modernismen”).

De hvide bygninger og de karakteristiske livreddertårne i strandkanten blev fredet i 2000.

I 2009 blev der udviklet en visionsplan for Bellevueområdet. Planens vigtigste mål er at fastholde og udvikle de bærende værdier, der er i området - herunder funktion og kulturarv, til glæde for nuværende og kommende generationer. 

Første etape af planen - den nye kystsikring, de restaurerede livreddertårne og ikke mindst den forbedrede badestrand - blev taget i brug forsommeren 2013.

For yderligere information, kontakt Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver Christian Olesen, tlf. 39 98 85 32, mail cho@gentofte.dk