Gentofte Kirke

Gentofte Kirke ligger oven for Gentofte Sø på det sted, der svarer til den nordøstlige ende af den historiske landsby.

I dag er kirken kommunens ældste bygning. Og indtil slutningen af 1800-tallet var Gentofte Kirke kommunens eneste kirke.

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet som en kampestenskirke (8x12 m) og er i sin ældste kerne et romansk bygværk. Rester af kampestensmurene findes fortsat i kirkens syd væg.

Kirkens tårn er fra ca. 1500. Kirken er restaureret i 1757 af arkitekt Andreas Rosenberg, hvor det nordlige sideskib fik sin nuværende udformning.

I slutningen af 1800-tallet blev kirken atter restaureret, bl.a. med en skalmuring, reetablering af øst gavlens kamtakkede gavl og et nyt tårnur.

I 1927 stod arkitekt Søren Lemche for en gennemgribende istandsættelse af kirkens indre, således at intet af kirkens middelalderlige inventar er bevaret. Kirkegården er stærkt udvidet i nyere tid.

Kirken må i dag siges at være det eneste tilbageværende sikre fikspunkt af den middelalderlige landsby Gentofte.

Mere om Gentofte Kirke på gentofte.dk

For yderligere information, kontakt Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver Christian Olesen, tlf. 39 98 85 32, mail cho@gentofte.dk

Find stedet: Gentoftegade 23, 2820 Gentofte.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,