Skovgårdsskolen

Skovgårdsskolen blev opført i årene 1950-1951. Skolen er tegnet af arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen.

Før Skovgårdsskolen blev opført, lå der på grunden et fint landsted, Skovgården, der har en interessant historie som et kulturelt arnested først med købmands- og grosserfamilien Puggaard, siden politikeren Lehmann, og endelig litteraturhistorikeren Gotfred Rode som omdrejningspunkt.

Da skolen skulle bygges på grunden, blev landstedet genopført på en ny adresse på Krathusvej 36, hvor man i dag fortsat kan se Skovgårdens smukke, gamle hovedbygning. Flytteprojektet blev varetaget af arkitekt Mogens Lassen.

Skovgårdsskolen er meget fint indpasset i det omkringliggende landskab, og bygningerne er en stor arkitektonisk oplevelse, fra detaljering til funktionsopdeling.

I 2009 fik skolen en tilbygning i et af gårdrummene af bl.a. arkitekt Søren Robert Lund, der efter kommunens anvisninger blev indpasset som en adaption i den eksisterende arkitektur. Derudover er der opført en ny sportshal, også tegnet af Søren Robert Lund.

For yderligere information, kontakt Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver Christian Olesen, tlf. 39 98 85 32, mail cho@gentofte.dk 

Find stedet: Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund.