Forstadskommunen

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte udviklingen af Gentofte som villakommune for alvor. Familier fra nær og fjern strømmede til den grønne kommune, der lå i overkommelig afstand fra hovedstaden.

Anlæggelsen af jernbanen i 1863 blev startskuddet til en egentlig bymæssig udvikling af kommunen. Med nordbanen fra København over Hellerup til Hillerød, og Klampenborgbanen fra Hellerup til Klampenborg, blev det pludselig muligt at pendle til København.

De kommende årtier blev bøndergårdenes jorder udstykket til attraktive villaområder og etagebebyggelse, og udviklingen til en moderne forstadskommune var dermed i gang.

Fra 1868 kunne man komme til Hellerup med en sporvogn, der blev trukket af heste. I 1902 afløstes hestesporvognen af elektriske sporvogne, og fra 1904 kørte elektriske sporvogne ad Strandvejen helt til Klampenborg.

Fra 1908 kørte der sporvogne ad Bernstorffsvej til Ordrup, suppleret med en søndagslinje ad Slotsvej til Dyrehaven fra 1931. I Gentofte kørte Trolleybusser (en bus drevet af elektricitet via køreledninger) i perioden 1927-1971.

Rigt fritidsliv

Attraktive fritidstilbud bød sig til: Mellem bøndergårdene lå lystskove og parker og folkelige attraktioner, som væddeløbsbaner, badeanstalter og traktørsteder - for eksempel Dyrehavsbakken med Kirsten Piils Kilde, traktørstederne i Charlottenlund Skov, væddeløbsbanerne ved Klampenborg og Charlottenlund, den nu forsvundne Ordrup Cykelbane samt de populære badestrande ved Bellevue og Charlottenlund Fort.

I løbet af 1920-1930’erne steg biltrafikken markant - særligt om sommeren på Strandvejen gennem Skovshoved. Man måtte anlægge en ny vej ude i vandet – bag om Charlottenlund Fort og udenom Skovshoved til Bellevue. Den blev navngivet Kystvejen, indviet i 1937. 

Ansvarlig for siden:

Gentofte E-Arkiv og Lokalhistorisk
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, 39985820,