Fra landsbyer til bydele

Gentofte og Vangede er landsbyer, hvis historie går helt tilbage til middelalderen, mens Jægersborg, Ordrup og Skovshoved blot er få hundrede år gamle.

Landsbyen Gentofte nævnes første gang i 1186, og landsbyen Vangede i 1300-tallet. Gentofte Sø havde stor betydning for landsbyernes placering og udvikling – adgangen til vand var afgørende for landbruget. Senere opstod Ibstrup (det senere Jægersborg), Ordrup og Mellerup. Fiskelejet Skovshoved var oprindeligt blot en samling sæsonhytter og boder.

Danmarks første landboreformer

I midten af 1700-tallet fik Danmarks udenrigsminister, J. H. E. Bernstorff, overdraget et stort jordområde nord for København af kongen. Området kom til at svare til størstedelen af det, der i dag dækker Gentofte Kommune.

I slutningen af 1700-tallet gennemførte J.H.E. Bernstorff og hans nevø, A.P. Bernstorff, Landboreformerne på godset og jorderne. Reformerne betød, at bønderne i Gentofte som de første i landet fik selveje, og landsbyernes gårde blev flyttet ud på de fritliggende jordlodder.

Jordlodderne blev tildelt bønderne ved en lodtrækning på Bernstorff Slot. Landsbyfællesskaberne blev opløst, da bønderne blev selvstændige.

Set med nutidens øjne ser landboreformerne indlysende ud, men bønderne var ikke begejstrede. De var trygge i landsbyen med landsbyfællesskabet, og fremover skulle den enkelte bonde nu selv være ansvarlig for driften af gården. Men det viste sig, at de allerfleste bønder høstede velstand og fordel af reformerne.

Kulturlandskabet i Gentofte forandrede sig markant i de efterfølgende år. Fra at have ligget udstrakt og ubeboet hen, blev det bebygget med spredte gårde og videreudviklet til det landbrugslandskab, som vi er fortrolige med i dag.

Landboreformernes samlede virkning kan i vigtighed sidestilles med den industrielle revolution, som fandt sted hundrede år senere.

I dag genfindes gårdenes navne som gadenavne overalt i kommunen, hvor bydele opbygget gennem historien har erstattet de gamle landsbyer.

Ansvarlig for siden:

Gentofte E-Arkiv og Lokalhistorisk
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, 39985820,