Kongelige forbindelser

Gentofte har gennem århundreder været populært blandt de kongelige.

Gentofte har altid haft en nær forbindelse til kongehuset, og har med både Jægersborg Slot, Bernstorff Slot og Charlottenlund Slot været rammen om kongefamiliers liv til hverdag og ved festlige lejligheder.

Fra 1500-tallet fandt kongelige jagtselskaber ofte sted ved Ibstrup Slot – det senere Jægersborg Slot, som i dag er revet ned.

Bernstorff Slot blev benyttet som sommerbolig af Christian den 9. og dronning Louise i regeringstiden fra 1863 til 1906. Christian den 9.s yngste søn, prins Valdemar, arvede slottet i 1906 og boede her om sommeren til sin død i 1939.

I 1663 fik Frederik 3.’s kammertjener lov til at opføre et værts- og forlystelseshus i Charlottenlund Skov. Senere udbyggede Ulrik Frederik Gyldenløve værtshuset, og stedet fik navnet Gyldenlund Slot. I 1731-33 opførtes et nyt slot til Christian den 6.'s søster, Charlotte Amalie, og det tog navn efter hende – Charlottenlund Slot.

Kongefamilien brugte flittigt Charlottenlund Slot som sommerbolig op gennem 1800-tallet. Især kronprins Frederik (d. 8.) og kronprinsesse Lovisa var meget begejstrede for Charlottenlund, og de moderniserede slottet i 1880-81.

I dag har Gentofte fortsat nære relationer til kongefamilien, som gennem en årrække har valgt kommunens daginstitutioner og skoler til prinser og prinsesser.

Ansvarlig for siden:

Gentofte E-Arkiv og Lokalhistorisk
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, 39985820,