Landsteder

I 1700-tallets anden halvdel begyndte velhavende købmænd og embedsmænd at opføre landsteder langs kysten.

Landstedskulturen var knyttet til ideen om at tage ud i det grønne og ”ligge på landet” om sommeren, væk fra Hovedstadens snavs og støj.

Det fremvoksende borgerskab havde pengene til den form for luksus, og de tilegnede sig vaner, som hidtil havde været forbeholdt adelen.

Mange landsteder blev opført i Gentofte, for eksempel Mariedal, Hellerupgård, Øregaard, Blidah, Taffelbay, Bonne Esperance og Constantia. I dag er kun Øregaard tilbage.

Længere mod nord, ved Klampenborg, lå Hvidøre, Sølyst, Bellevue og Christiansholm. Inde i landet var der Bernstorff (fra 1842 Bernstorff Slot) som det fornemste, og dertil kom Søholm og Schæffergården.

Øregaard er et eksempel på et af landstederne: Øregaard blev opført i 1806 af grosserer Johannes Søbøtker, med Joseph-Jacques Ramée som arkitekt.

Ramée anlagde også haven, som skulle have karakter af en stilfuld engelsk park. Gentofte Kommune overtog Øregård i 1917, og i dag fungerer Øregaard som kunstmuseum.

Besøg Øregaard Museums hjemmeside.

Ansvarlig for siden:

Gentofte E-Arkiv og Lokalhistorisk
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, 39985820,