Jægersborg Dyrehave eller Dyrehaven

I Dyrehaven er der rig mulighed for et aktivt udeliv, fra rekreative ophold med madkurve i det grønne, motion og friluftsliv til udforskning af dyr- og natur. Havens jagterræn er desuden at finde på UNESCOs liste over verdensarv.

Jægersborg Dyrehave er en del af den oprindelig urskov som oprindeligt dækkede Nordsjælland og Gentofte Kommune. Dyrehavens samlede areal udgør ca. 1.100 ha. og viser den enevældige kongemagts interesse for skove – bl.a. som jagtterræn.

Verdensarv - parforcejagt

De danske konger indrettede for mere end 300 år siden de nordsjællandske skove til en storslået ramme om den mest imponerende af alle jagtformer - de enevældige kongers parforcejagt. Nu er jagtvejene kommet på UNESCOs prestigefyldte liste over verdensarv.

Læs mere om parforcejagten i Nordsjælland

Der er adgang til  Dyrehaven gennem 14 karakteristiske røde porte. Den mest benyttede indgang Klampenborg Port ligger lige ved Klampenborg Station. Fra  Stationen er det muligt at hyre en kapervogn til en tur igennem det smukke landskab.

Dyrehaven er et yndet udflugtsmål for storbyens befolkning, unge som gamle, skovtursgæster, motionsløbere, cyklister, ryttere og daginstitutioner. Midt i Dyrehaven ligger Eremitageslottet og verdens ældste forlystelsespark, Dyrehavsbakken.

Dyr i haven

Rundt i skoven kan man støde på kronhjorte, dådyr og sikahjorte, og det er også her, at den årlige Hubertus Jagt finder sted.

Dyrehaven ville ikke se ud, som den gør uden de mange dyr. Hjortevildtet spiser alle de planter, blade og små træer, som de kan komme til. Det giver frit udsyn under trækronerne og åbne sletter. Et mindre antal dyr i Dyrehaven ville betyde at de åbne sletter ville gro til. Flere ville derimod betyde, at landskabet ville blive mere åbent.

Fem ture i Dyrehaven

Der er gode muligheder for gåture i Dyrehaven. Herunder er fem forslag, hvor du får set den varierende natur.

Mølleåen og møllebyerne

Mølleåen snor sig gennem skoven på sit sidste stræk ud til Øresund. Stampedam, Raadvaddam og Strandmølledam er opdæmninger af Mølleåen. Ved mølledammene findes folderen “Mølleådalen fra Lyngby til Øresund” og forklarende skilte til en tur langs Mølleåen - en spændende historie om, hvordan den første industri i Danmark opstod.

Eremitagesletten - åben slette fra Hjortekær til Øresund

Eremitagesletten var tidligere marker til landsbyen Stokkerup, som blev nedlagt da Chr. V skulle bruge området til parforcejagt. Eremitageslottet er opført i 1736 under Chr. VI til hvilestunder under de anstrengende parforcejagter.

Skulpturer af forskellige mytologiske figurer pryder slottets facader bl.a. Diana, som er jagtens gudinde. Ved Chr. V´s Eg (forsiden) fik kongen i 1698 måske et dødbringende slag af en hjort, da han ville dræbe den med sin hirschfænger. På Hvidtjørnesletten vokser tjørnebuske, som er flere hundrede år gamle. Buskene er forvredne og deforme af hjortenes bid - et meget specielt landskab.

Fortunens Indelukke uden hjortevildt

Fortunens Indelukke er adskilt fra den del af Dyrehaven, hvor vildtet færdes. Her er skoven mere tæt og ufremkommelig, fordi træer, buske og andre planter kan vokse i fred for vildtet. Indelukket giver en spændende kontrast til en tur i den øvrige Dyrehave.

Ulvedalene - bakker, dale og masser af gravhøje

Ulvedalene er Dyrehavens mest kuperede terræn, dannet i istiden. Her ligger gravhøjene tæt. Djævlebakken er et attraktivt sted, når der er faldet sne. Sommerhalvåret byder indimellem på friluftsteater ved Ulvedalsegen.

Von Langens Plantage - det mest besøgte hjørne af Dyrehaven

Von Langen var en tysk skovekspert, som i 1764 tog initiativ til at plante ny skov. I Dyrehaven og i hele Nordsjælland var skovene ved at forsvinde. Under de mere end 240 år gamle træer, som Von Langen plantede, er der nu plantet nye generationer af træer fordelt i flere store hegn. Hegnene skal stå i ca. 50 år før træerne kan modstå hjortevildtets bid og fejning med gevirerne.

(Kilde: www. nst.dk)

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,