Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort blev opført som en del af Købehavns nyere Befæstning i årene 1883-86.

Oprindeligt blev Charlottenlund Fort anlagt som et kystbatteri, der i årene 1910-12 blev ombygget fra et åbent, mindre jordanlæg til det kystfort, som ses i dag. Samtidig blev fæstningsværket armeret med 12 haubitzer-kanoner, der stadig står på fortets volde.

Fortet lå strategisk i rækken af kystforter, der skulle beskytte København fra søsiden. Således kan de to søforter Middelgrundsfortet og Flakfortet stadig tydeligt ses fra Charlottenlund Fort.

Fortet blev nedlagt i 1932 og indgår nu i Charlottenlund Strandpark, hvor de centrale dele af fæstningen i sommerperioden fungerer som en attraktiv campingplads.

Det samlede fortanlæg giver stadig indtryk af at være en rigtigt fæstning, med solide volde, de store kanoner og en bred voldgrav, der omkranser det hele.

Find stedet: Strandvejen 150.