Oversvømmelsen ved Københavns Nyere Befæstning

Oversvømmelsen er genskabt som en vigtig del af Københavns Nyere Befæstning, hvor en enorm voldgrav og militære anlæg skulle være med til at beskytte København mod et fjendtligt angreb fra nord.

Til afløsning af Københavns gamle befæstning, blev der i årene 1858-1918 opført en ny befæstning rundt om hovedstaden, både til lands og til søs. Befæstningen skulle holde fjenden på tilstrækkelig afstand.

Med genopretningen af den oprindelige Hvidørebæk, er en fossil stenalderfjord fra Klampenborg til Ermelunden blevet synliggjort. Hvor Klampenborgvejen krydser Hvidørebækdalen på en tidligere militær spærredæmning, har vi midt i byen fået et åbent kig ud over et kulturhistorisk dalstrøg, med to væsentlige landskabselementer: bækken og den våde eng.

De tidligere militære spærredæmninger er samtidig genanvendt som forsinkelsesbassiner i forbindelse med klimatilpasning.

Spærredæmningerne blev udviklet som led i Nordre Oversvømmelse og Nordfronten i det historiske befæstningsanlæg Københavns Nyere Befæstning, der omkranser hele København.

Med synliggørelsen og genanvendelsen af de gamle spærredæmninger er flere andre markante dele af det militære fæstningsanlæg genskabt og nyttiggjort i landskabet.

I forbindelse med reetableringen af Hvidørebækken, er en vigtig del af Nordre Oversvømmelse - kendt som "Styrtet" udgravet og frilagt - se billede. 

Indgang fra: Soløsevej 10, 2820 Gentofte.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,