Skovshoved by

Skovshoved er en meget sammensat bebyggelse, med huse opført i forskellige perioder og kvalitet, til forskellige ejergrupper. Hvert hus har typisk sit eget individuelle udtryk.

Der findes kun få optegnelser fra middelalderen om lokaliteter og livet langs Øresund.

I 1275 nævnes Skovshoved for første gang, i forbindelse med en skovstrækning og et næs på kommunens østligste punkt ved Øresundskysten. I 1370 er stedet omtalt som ”Scogshoueth”.

På det tidspunkt består Skovshoved formentlig kun af en samling hytter og boder til brug i fiskesæsonen for middelalderens berømte sildefiskeri.

Stranden udgjorde sildefiskernes arbejdsplads. Bagved, ved foden af den høje kystskrænt, lå en sandet vej. En række smalle slipper forbandt vej og sund. Langs klipperne opførte fiskerne deres huse efter samme mønster, i korte rækker, som det kendes fra det nærliggende Taarbæk og tilsvarende steder langs Øresunds kyster.

Samfundsudviklingen nær hovedstaden afspejles i Skovshoved gennem en meget sammensat bebyggelse, med huse opført i forskellige perioder og kvalitet til forskellige ejergrupper. Hvert hus har typisk sit eget individuelle udtryk i et tæt bebyggelsesmønster.

I forbindelse med anlæggelsen af Kystvejen (indviet i 1937) forsvandt den naturlige forstrand til fordel for den brede grønning mellem fiskerlejets småhuse og den nye Kystvej. 

Til trods for byudviklingen fra fiskerleje til attraktivt boligområde, med et tydeligt præg af forstad, fremstår Skovshoved i sin helhed stadig med ukuelig charme. Den gamle fiskerby er fortsat tydeligt tilstede, hvilket blandt andet understreges af, at der flere steder er udsigt til havn og Øresund.

Stedets historie og sammensætning gør Skovshoved til et bevaringsværdigt bymiljø.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,