Knud Rasmussen skulptur

Et af Gentoftes mange kendte vartegn er Knud Rasmussen-skulpturen på Kystvejen. Danmarks kendte polarforsker har fra sin position blikket skarpt rettet mod fjerne horisonter.

Granitstatuen af polarforsker Knud Rasmussen (1879-1933) er udført af billedhuggeren Povl Søndergård og blev opstillet på sin nuværende position, Hvidørepynten, i 1963. På statuens sokkel er alle Knud Rasmussens ekspeditioner oplistet.

Knud Rasmussen blev født i 1879 i Jakobshavn i Vestgrønland. Han kom til Danmark som 12-årig, hvor han blev student og senere tog filosofikum.

Som 23-årig deltog Knud Rasmussen i sin første Grønlandsekspedition, og gennem livet udførte han talrige ekspeditioner, primært til Thule-området.

De mange ekspeditioner gav et stort videnskabeligt afkast, både i form af beretninger, indsamlinger og særlige studier fra medrejsende videnskabsfolk.

Knud Rasmussen døde d. 21. december 1933 på Gentofte Hospital, som følge af en forgiftning, han havde pådraget sig under en ekspedition.

Knud Rasmussen var med til at etablerede Danmark som en stærk polarforskernation. Han nød samtidig stor popularitet i befolkningen.

Statuen af Knud Rasmussen blev afsløret den 17. december 1963, og forinden fandt en højtidelighed sted på Gentofte Rådhus.

Find stedet: Hvidørepynten, Kystvejen.