Øregaard Museum

Landstedet Øregaard, som oprindelig hed Oregård, var en af de første udflyttergårde fra Bernstorff Slot i 1765. Øregaard er i dag museum.

Øregaard og tilhørende park er tegnet af den franske arkitekt Joseph Ramée i 1806 til storkøbmanden og skibsrederen Johannes Søbøtker og hans familie.

Arkitekturen er nyklassicistisk og afspejler ligesom parken engelsk landskabsstil.

Bygningen var stort set en kopi af hovedbygningen til Hellerupgård, opført fire år tidligere og tegnet af samme arkitekt. 

Af Øregaards skiftende ejere kan nævnes familien Hambro, A.N. Hansen og senest enkefru Ohlsen, som i 1917 overgav Øregaard til Gentofte Kommune med bestemmelse om, at huset og parken blev bevaret for eftertiden.

Parken blev ved overtagelsen i 1917 renoveret under ledelse af havearkitekt G.N.Brandt. Der blev etableret et velfungerende stisystem for at undgå for stor slitage. Stiforløbet gør parken velegnet til udstilling af skulpturer. Flere af parkens skulpturer stammer fra en udstilling i forbindelse med parkens åbning i 1918.

Læs om skulpturer i Øregaard Park

Parken har et areal på 5 hektar og er inspireret af den engelske landskabshave, specielt den gren af landskabshaven som kaldes ”Den romantiske Have”. I Øregaard Park er det det engelske flod- og bakkelandskab, som er det landskabelige forbillede.

Hovedtemaet er floden, som glider gennem naturen (the wilderness), passerer herresædets kultiverede park og for igen at forsvinde ud i den uplejede natur. Dette tema giver rige muligheder for spændende kontraster mellem natur og kultur.

Hambros Allé er beliggende på Øregaards tidligere strandenge og fremstår i dag som en af kommunens mest markante allé-beplantninger. En fornem ramme om den sidste rest af den visuelle kontakt mellem Øregaard, park og Øresund.

Øregaards tidligere landbrugsarealer blev senere af kommunen udstykket til villaer, bl.a. strandarealerne mellem Strandvejen og Øresund.

Ejendommen blev fredet i 1918, og har siden 1921 fungeret som museum med offentlig adgang til parken. Museet har fine skiftende udstillinger og rummer blandt andet Jacob Hegels topografiske malerisamling.

I 2009 indledtes en omfattende restaurering og udvikling af huset. Hovedbygningen er tilbageført og restaureret til ét niveau, så den står som i sin storhedstid. Annekset transformeres til café og læringsfaciliteter, og der indbygges en elevator, der giver adgang til alle ejendommens forskellige niveauer.

Endelig udføres en mindre teaterpavillon med skulpturel kvalitet til haven.

Besøg Øregaard Museums hjemmeside.

Læs om tilgængelighedsforhold på Øregaard Museum via GodAdgang

Ansvarlig for siden:

Gentofte Ejendomme
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,