Garderhøjfortet

Garderhøj Fort blev opført i årene 1886-1891 for private midler indsamlet af foreningen ”Den frivillige selvbeskatning til fædrelandets forsvar”. Fortet er anlagt på et areal, der tidligere har rummet en gravhøj - heraf navnet Garderhøj.

Garderhøj Fort var en del af Københavns nyere Befæstning, et stort forsvarssystem, der strakte sig fra Avedøre nordpå udenom Utterslev Mose, syd om Furesøen til Taarbæk og derfra over talrige sø- og kystbatterier syd for Kongelunden.

Hovedelementet i Landbefæstningens nordøstlige strækning var en kunstig, men aldrig afprøvet oversvømmelse, der med vand fra Furesøen strakte sig fra Ermelunden over Galopbanen til Klampenborg, hvor jernbanen og Strandvejen dannede spærredæmning mod Øresund. Oversvømmelsen beskyttedes i Gentofte Kommune af Garderhøjfortet samt en række betonstillinger og voldanlæg.

Læs om Oversvømmelsen - Københavns Nyere Befæstning 

Garderhøj Fort indgik som hjørnesten i Nordfronten i Københavns landbefæstning. Garderhøj Fort er det største, mest komplette og velbevarede fort der er tilbage af befæstningen.

Garderhøj Fort, inklusive de øvrige dele af Københavns nyere Befæstning, ligger som et monument over en helt særlig periode i Danmarkshistorien. Men fæstningen er ikke alene et enestående kulturhistorisk monument, fæstningsarealerne har også stor oplevelsesmæssig og rekreativ værdi.

I dag drives fortet som formidlings og oplevelsescenter af Gentofte Kommune. Formidlingscenter Garderhøj Fort har åbent hverdage efter aftale. I weekender og i skolernes ferier er åbningstiden 10.30-16.00.  

Besøg Garderhøjfortets hjemmeside, og læs mere om kontakt, udstillinger og aktiviteter

Find stedet: Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,