Gå til hoved indhold

Høring af Gentofte Kommunes affaldsplan for perioden 2021-2032

’Affaldsplan 2021-2032 - 'Sammen om mindre affald og mere genbrug’ er i høring. Høringsfristen er den 7. januar 2022.

Godkendt af Teknik og Miljøudvalget

Gentofte Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 2. november 2021 godkendt udsendelse af Affaldsplan 2021-2032 i 8 ugers offentlig høring.

Læs forslaget til affaldsplanen 

Høringsfrist den 7. januar 2022

Har du bemærkninger til planen, kan de indsendes direkte i planen. Du kan også læse andres kommentarer til planen.
Se indkomne kommentarer til forslaget.

Hvad er en affaldsplan?

Gentofte Kommune er ifølge affaldsbekendtgørelsen forpligtet til hvert sjette år at lave en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for resten af den 12-årige planperiode.

Formålet med det 12-årige fokus er at sikre, at kommunen råder over tilstrækkelig kapacitet til håndtering af de forventede fremtidige affaldsmængder, særligt kapaciteten til forbrænding og deponering.

Formålet med den seksårige mere detaljerede planlægning er at fastsætte en langsigtet retning og vision for kommunens arbejde på affaldsområdet. I Affaldsplan 2021-2032 kommer dette til udtryk i vores valgte vision, mål, temaer og initiativer.


Affaldsplan 2021-2032 består af to dokumenter

Affaldsplanen som indeholder en redegørelse for kommunens overordnede vision og målsætning med tilhørende hovedtemaer. Affaldsplanen indeholder desuden en række initiativer og aktiviteter, som understøtter planens vision og mål.


Et bilag med kortlægning og fremskrivning, som indeholder en status over kommunens nuværende affaldsmængder, indsamlingsordninger og den tilhørende økonomi. Bilaget indeholder også en fremskrivning, som vurderer de fremtidige affaldsmængder bl.a. i forhold til kapaciteten til forbrænding og deponering.


Kontaktperson
Søren Freil, Affald og Genbrug.  

E-mail: snf@gentofte.dk

Tlf.: 21 49 12 31