Gå til hoved indhold

Til de praktiserende læger

Vi har samlet en række oplysninger, der kan være nyttige for dig som praktiserende læge i Gentofte.

Praksiskonsulent

Praktiserende læge Tina Sværke er brobygger mellem kommunen og de praktiserende læger. Det er hende, du skal kontakte, hvis du fx har spørgsmål til relevante kontakter i kommunen eller arbejdsgange læger og kommunen imellem.

Tina Sværke kan kontaktes på: tsk@gentofte.dk

Akut sygeplejefunktion

AkutTeamet består af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akut og specialiseret sygepleje. De står til rådighed døgnet rundt.

Akutfunktionen laver akut og specialiseret sygepleje til borgere i deres eget hjem, på plejecentre, midlertidige pladser og botilbud.

Målgruppen er voksne borgere over 18 år med akut opstået, somatisk sygdom med behov for sygeplejefaglig udredning, observation, pleje og/eller behandling.

Sådan kontakter du AkutTeamet

(kun for læger)

Send en MedCom-meddelelse til Pleje & Sundhed (5790000163397).

Du kan som praktiserende læge kontakte AkutTeamet på tlf. 39 57 39 57. De kan kontaktes døgnet rundt alle ugens dage.

De praktiserende læger kan henvise patienter, som har brug for akut sygepleje.

Kontakt til børne- og skoleområdet

Her finder du kontaktoplysninger til relevante fagpersoner på børne- og skoleområdet. Du skal være opmærksom på, at alle mails skal sendes som sikker mail.

Sundhedsplejerske

Har du brug for at tale med en sundhedsplejerske, skal du kontakte Gitte Skou Rasmussen, der er leder af sundhedsplejen.

Du kan skrive til hende på e-mail: gis@gentofte.dk

Du kan ringe til hende på tlf. 23 27 66 55

Du kan også sende en MedCom til Sundhedsplejen til (5790002002953).

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Har du brug for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skal du kontakte Ulla Darre, der er leder for Børns Sundhed og Forebyggelse.

Du kan kontakte hende på e-mail: ulda@gentfte.dk

Eller ringe på tlf.
21 99 58 59.

Har du derimod brug for rådgivning af en tale-hørekonsulent, skal du kontakte Kikki Førsteliin Andersen.

Du kan skrive til hende på e-mail: kfn@gentofte.dk

Eller ringe på tlf.
40 43 10 28

Modtagerteamet

Hos Modtagerteamet har de fokus på at skabe tryghed for børn med funktionsnedsættelser og de mest udsatte børn og unge.

Du kan kontakte lederen af Modtagerteamet, Ditte Bertram, på mail dipt@gentofte.dk

eller ringe på tlf. 21 34 74 64.

Underretning

Hvis et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold.

For at lave en underretning til kommunen kan du enten ringe på tlf. 78 77 46 99 eller sende en e-mail til: gentofte@gentofte.dk(Skriv: 'Børn & Familie' i emnefeltet).

Der er ikke nogle formelle krav til, hvordan en underretning skal se ud, dog er det vigtigt at komme med så mange oplysninger og konkrete situationer som muligt.

Politi
Hvis du står i en situation, hvor du skal bruge akut hjælp, skal du kontakte Nordsjællands Politi Syd på tlf. 39 45 14 48

De vil så kontakte Gentofte Kommunes rådighedsvagt.

Kontakt til sundheds- og ældreområdet

Her finder du kontaktoplysninger til fagpersoner på sundheds- og ældreområdet. Du skal være opmærksom på, at alle mails skal sendes som sikker mail.

Visitation til hjælpemidler, praktisk og personlig hjælp samt ældre/plejeboliger

Skal en borger søge om et hjælpemiddel, ældre/plejebolig, et midlertidigt ophold eller hjemmehjælp, skal du kontakte Pleje & Sundhed. Som hovedregel skal borgeren have besøg af en visitator, for at få foretaget en vurdering.

Du kan kontakte Pleje & Sundhed Myndighed på tlf. 39 98 05 83, eller ved at sende en MedCom-meddelelse (5790000163397).

Genoptræning mv.

Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for rehabilitering. De har ansvaret for forebyggelsestilbud, rehabilitering samt træning og genoptræning. Vil du tale med en medarbejder fra Tranehaven, kan du ringe på tlf. 39 98 88 00 eller sende en MedCom-meddelelse til (5790001374259).

Hjemmesygepleje

Gentofte Kommune råder over to sygeplejeklinikker. De tager sig af hjemmesygepleje som medicinordinationer og behandlende- og lindrende sygepleje. Vil du henvises til hjemmesygepleje, kan du sende en MedCom-meddelelse til (5790000163397) eller ringe på tlf. 39 98 75 00


I et samarbejde mellem borgeren, lægen og hjemmesygeplejen ønsker vi at udnytte kapaciteten i vores 2 sygeplejeklinikker bedst muligt, hvis der fysisk muligt for borgeren. Ellers udføres sygeplejen i borgerens eget hjem.