Brevstemmer

Den 3. december 2015 er der folkeafstemning om EU-retsforbeholdet. Du kan afgive din stemme pr. brev i perioden 8. oktober til og med den 1. december 2015. 

Få indflydelse

Gentofte Kommune rekrutterer lige nu medlemmer til det kommende opgaveudvalg for Bæredygtigt Gentofte. Måske er det noget for dig at deltage i udvalgets arbejde?

Når sneen falder

Snerydning er en fælles opgave for kommunen og grundejerne. Læs her, hvordan du skal forholde dig, når vinteren bider sig fast.

Budget 2016

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2016. Få mere at vide om Gentofte-Plan 2016, og læs taler og beretning.

Hjælp til IT

Har du brug for hjælp til alt det med Digital Post, NemID og selvbetjening på nettet? Kig på listen over tilbud om it-hjælp i Gentofte Kommune.

Temamøder for ledige

Har du brug for inspiration til at komme i uddannelse eller job?

Ung i Gentofte

Gentofte er Årets Ungdomskommune 2015. Få overblik over, hvilke tilbud Gentofte har til dig, som er ung.

Nyheder

Vær med til at udvikle et bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune skal videreudvikle sin strategi for fremtidens bæredygtighed. Den skal formuleres i samarbejde mellem borgere, lokalpolitikere, virksomheder og foreninger - og du kan være med.

Hvordan gør vi ungelivet endnu bedre?

Spørgeskemaundersøgelse skal afdække, hvordan kommunens unge trives. Resultaterne skal bruges som baggrundsmateriale i arbejdet med den kommende ungepolitik.

Arrangementer

Game Zone

| Vangede Bibliotek

Spil, spil og spil

Klub Kapow!

| Ordrup Bibliotek

Eftermiddagsklubben for dig, der har lyst til at være kreativ

Trafik

Supercykelsti på Lyngbyvej

Park og Vej er godt i gang med anlægsarbejdet i forbindelse med supercykelstier langs Lyngbyvej (Allerødruten)

Udlægning af asfalt på Lagergårdsvej

Park og Vej fræser og udlægger ny asfalt på en del af Lagergårdsvej fra den 9. november til den 13. november 2015. Arbejdet udføres om natten mellem kl. 20.00 og kl. 05.00

Find det hurtigt

Selvbetjening og Genvej

Nyt om lokalplaner og kommuneplanen

Her kan du læse annoncer og nyt i forbindelse med lokalplaner og kommuneplanen.

Bestil NemID

Med NemID får du adgang til al selvbetjening i det offentlige.

Kort over kommunen

Se GIS-kort over Gentofte Kommune.