Storskrald

Hver dag kører tre lastbiler rundt i kommunen og henter de forskellige typer affald hos borgerne. Det er vigtigt, at du sorterer affaldet, når du stiller det ud til fortovet.

Billede af indsamling af storskrald

Der bliver afhentet storskrald hver 14. dag hele året.  

Stil affaldet ud inden kl. 7.00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før, så bliver de forskellige typer affald hentet af forskellige biler, afhængig af affaldstypen, i løbet af dagen.

Stil ikke din egen bil foran affaldet. 

Hvordan?

Der må kun bruges klare plastsække til de typer affald, som tidligere kom i sorte sække.

Nærmere regler for sortering og afleveringsform kan læses i sorteringsvejledningen for villaer og rækkehuse.

Storskrald skal sorteres i følgende affaldstyper:

  • Jern/metal (småt metal i klare plastsække)
  • Småt forbrændingsegnet affald (i klare plastsække)
  • Stort forbrændingsegnet affald
  • Springmadrasser/møbler med fjedre
  • Køle/frysemøbler (tømt for indhold)
  • Elektronik
  • Pap (klappet sammen, bundtet og krydsbundet)
  • Plastflasker/dunke (i klare plastsække)
  • Aviser/papir (udgår af ordningen ved modtagelsen af nye affaldsbeholdere)
  • Flasker/glas (udgår af ordningen ved modtagelsen af nye affaldsbeholdere)

Bemærk, at det nye affaldssystem bevirker, at papir- og glasaffald udfases af storskraldsordningen efterhånden som beholderne til papir og glas er udleveret, men at storskraldsordningen ellers fortsætter uændret.

Juletræer kan ikke stilles ud til storskrald, men skal afleveres med haveaffaldet.

Hvor?

For at undgå tvivl om affaldet er storskrald, skal det stå uden for skel mod fortovets bagkant.

Henvendelse om afhentning af storskrald rettes til: 

M. Larsen Vognmandsforretning A/S 
Tlf.: 43 48 92 58
eller gentofte@mlarsen-city.dk 

 

Aflever ting, der er for gode til at smide ud

Har du brugte ting og sager, som kan genbruges direkte, kan du også vælge at aflevere dem i bygningen til direkte genbrug på Gentofte Genbrugsstation. Tingene bliver istandsat og solgt videre fra en genbrugsbutik; iGenbrug, som er en arbejdsplads for mennesker med psykisk sårbarhed, der ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Medarbejderne arbejder med støtte fra jobcoaches i genbrugsbutikken og på genbrugsstationen, hvor de tager imod de brugte ting i bygningen til direkte genbrug. Du støtter således både et miljømæssigt og socialt godt formål ved at aflevere dine brugte ting til iGenbrug på genbrugsstationen. iGenbrug tager imod:

Brugte møbler, porcelæn, glas, potter, pander, keramik, lamper, billeder, legetøj, smykker, bøger, plader, cd’er, VHS-bånd, dvd´er, mindre køkkenmaskiner (der virker), værktøj etc.

iGenbrug tager ikke imod:

Hårde hvidevarer som køleskabe, ovne og frysere, computere, gulvtæpper, tøj og cykler, havefliser, bygningsdele som vinduer og døre, trælister og andet byggeaffald, malerbøtter, olier, rengøringsmidler og andre flydende midler.

Direkte Genbrugsbygningens åbningstider
Mandag-fredag: Kl. 12-16.

Weekender og helligdage: Kl. 12-17.

Det er ikke tilladt at stille ting ved bygningen uden for åbningstiden.

Bemærk: Bygningen til direkte genbrug er placeret i midten af genbrugsstationen ved mandskabsbygningen.

For mere information om direkte genbrug, kontakt jobcoach Charlotte Eriksen på tlf.: 5144 1866 eller jobcoach Jørgen Amtoft på tlf.: 2035 7074. (henvendelser om afhentning af storskrald skal rettes til M. Larsen)