Mariebjerg Kirkegård

Mariebjerg Kirkegård er i kulturkanonen udpeget som et af de ti mest betydningsfulde arkitekturværker i Danmark. Mariebjerg er opført i årene 1926-1936 under ledelse af havearkitekt G.N. Brandt.

Skovafdelingen, afdeling 9 på Mariebjerg Kirkegård
Mariebjerg Kirkegård 
Mariebjergvej 1 
2820 Gentofte 

Åbningstid:

Kirkegården er åben for besøgende fra solopgang til solnedgang.

Kontor:

OBS! I forbindelse med renoveringen på Mariebjerg Kirkegård flyttes kontoret midlertidigt til Gentofte Kirkegård fra den 24. april til den 15. maj 2017.

Læs mere om renovering af pergola på Mariebjerg Kirkegård.

I perioden frem til 15. maj rettes alle henvendelser til:

Kirkegårdenes Administration 
Gentoftegade 21
2820 Gentofte 
Telefon: 3998 8600 
Email: kirkegaardene@gentofte.dk

Kontorets åbningstid: Hverdage 9-14 

Mariebjerg Kirkegård

Kirkegården er begravelsesplads for hele Gentofte Kommune. Der er desuden reserveret et areal til begravelser i tilfælde af en krigs- eller katastrofesituation.

I 1926 udarbejdede kommunegartner G.N. Brandt en plan for anlæg af en fælles kirkegård på Vintappergårdens jorder. Kirkegården blev derefter successivt anlagt gennem de følgende år og indviet den 6. oktober 1936.

Mariebjerg Kirkegård er præget af en helt anden kirkegårdsopfattelse end den traditionelle, idet den enkelte grav her må indordne sig en fælles anlægs- og vedligeholdelsesform. Det individuelle gravsted har derfor haft langt mindre betydning på Mariebjerg Kirkegård end på de øvrige kirkegårde.

På kirkegården er desuden et kapel og et nu nedlagt krematorieanlæg. Kapellet har to sale med henholdsvis 50 og 150 siddepladser.

Kapel og krematorieanlæg er projekteret af arkitekt Fritz Schlegel og indviet sammen med kirkegården.

Der er desuden offentlige toiletter samt orienteringstavler ved indgangene. Bilkørsel er tilladt på hovedvejene.

Arealet er ca. 266.000 kvm.

Urnegravsteder i den sydlige urnedal på Mariebjerg Kirkegård
Sydlige urnedal. Urnegravsteder.

Beliggenhed

I kommunens nordvestligste hjørne med adgang fra henholdsvis Lyngbyvejen og Nybrovej. Vangede Sogn.

Bilkørsel: Kun fra Nybrovej.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.