Gentofte genbrugsstation

Gentofte genbrugsstation er indrettet, så det er nemt og hurtigt at finde rundt og sende affaldet til genanvendelse. Ca. 82 % af affaldet sendes til genanvendelse.

Gentofte Genbrugsstation

Adresse

Gentofte Genbrugsstation
Ørnegårdsvej 15
2820 Gentofte

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 8.00 - 18.00
Lørdage, søndage og helligdage kl. 10.00 - 18.00

Lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Åbningstider med selvbetjening (husk tilmelding) 

Hverdage: kl. 7.00 - 8.00 og kl. 18.00 - 21.00
Weekender og helligdage: kl. 7.00 - 10.00 og kl. 18.00 - 21.00 

Bemærk, at der kun er adgang fra indgangen ved Jægersborg vandtårn i den udvidede åbningstid.

Den udvidede åbningstid holder lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Åbningstider på genbrugsstationen

Tilmeld dig adgang uden for åbningstid

Hvis du vil have adgang uden for almindelig åbningstid, skal du først tilmelde dig.

Private borgere: læs mere om adgang uden for åbningstid på genbrugsstationen og tilmeld dig
Erhverv: læs mere om adgang uden for åbningstid på genbrugsstationen og tilmeld dig

Erhvervskunde

Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationen. Der er mulighed for enten at købe årskort eller enkeltbilletter.

 

Læs om betaling for brug af genbrugsstationen for erhverv på Vestforbrændings hjemmeside.

 

Overblik og sortering i verdensklasse

På genbrugsstationen kan du komme af med mere end 40 forskellige typer affald. Det sikrer, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Genbrugsstationen er indrettet med skilte, så det er nemt at finde rundt. Containerne er nedsænkede og i niveau med pladsen, så affaldet ikke skal bæres op, men kommes ned i containeren. Desuden er der en bygning til farligt affald og elektronik og en bygning til aflevering af effekter til direkte genbrug.

Når du skal planlægge dit besøg på genbrugsstationen, kan du bruge oversigtstegningen (klik nedenfor), der viser indretningen af pladsen med de forskellige containere og bygninger. På den måde kan du hurtigt og nemt danne dig et overblik og sortere affaldet på forhånd.

Se oversigtstegningen for genbrugsstationen her.

Du er også altid velkommen til at spørge personalet på pladsen. Du kan kende dem på det orangefarvede tøj.

Kuber og pit-stop

Midt på genbrugsstationen finder du 2 pitstop. Her kan du kan støvsuge bilen, så den bliver ren igen efter transport af affald. Desuden er der kuber til flasker og glas på pladsen.

Bygning til farligt affald og elektronik

Farligt affald og elektronik skal afleveres i en separat bygning. Her bliver det håndteret sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Knappe ressourcer, som for eksempel metaller i udtjente elektroniske produkter, sendes videre til genanvendelse herfra.

Læs mere om farligt affald her.

Direkte Genbrug

I bygningen med indsamling til direkte genbrug kan du aflevere ting og møbler, som stadig kan bruges. Det er Nextjob, en social institution under Gentofte Kommune, der tager imod genstandene og klargør dem, så de kan sælges i deres butik iGenbrug. Indtægterne går ubeskåret til Nextjob.

Læs mere om åbningstider og modtagelse af effekter til direkte genbrug her.

Børn og Ressourcer

Med udsigt over genbrugsstationen ligger formidlingslokalet. Her kan skoleklasser på alle alderstrin lære om de forskellige affaldsmaterialer og få indblik i, hvilken betydning det har for miljøet og dermed for deres egen fremtid, at vi genanvender ressourcerne. Formidlingslokalet er etableret i samarbejde med Vestforbrændings skoletjeneste.

Læs mere om formidling på genbrugsstationen og book et besøg for skoleklasser her.

Hvad sker der med affaldet?

Hovedparten, ca. 82%, af det affald, der afleveres på genbrugsstationen, bliver genanvendt enten til fremstilling af nye produkter eller genbrugt i den oprindelige form. Noget af affaldet går til forbrænding og bliver udnyttet til fjernvarme og el, en andel specialbehandles, det gælder elektronik og farligt affald, og en mindre del deponeres.

Vil du vide mere om, hvad der sker med det affald du afleverer på genbrugsstationen, kan du her se en oversigt over, hvor de forskellige typer af affald ender, efter at de har forladt genbrugsstationen.

Læs folderen 'Hvad sker der med mit affald' her.

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Affald fra bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter opdeles i 4 kategorier – genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald, deponeringsaffald og farligt affald.

Læs mere om bygge- og anlægsaffald her.

Asbest

Mindre mængder af asbestaffald kan afleveres ved henvendelse til personalet på pladsen, såfremt det er emballeret i to lag kraftig plast mærket 'ASBEST'. 

Ordensregler på genbrugsstationen

• HUSK! Der må kun bruges klare sække. Affald i sorte sække afvises.
• Det er forbudt at fjerne ting fra containerne.
• Ved aflevering af farligt affald skal opsynspersonalet kontaktes.
• Der må IKKE afleveres dagrenovation på genbrugsstationen.
• Køretøjer må maksimalt have en tilladt totalvægt på 3.500 kg og have en tilhørende trailer med. Overskrides dette henvises til Vestforbrænding eller en kontrolleret losseplads.
• For virksomheder gælder, at der maksimalt må afleveres 200 kg farligt affald om året.

Du kan læse det fulde ordensreglementet her.