Haveaffald - Gentofte Kommune

Haveaffald

I Gentofte Kommune får du afhentet haveaffald på din bopæl. Det er en service for dig som haveejer, da du så slipper for at køre på genbrugsstationen.

Billede af haveaffald i papirsæk eller grene bundtet med snor

 

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er alt det organiske affald, der opstår ved havearbejde.

Ja tak til:

 • Blade
 • Blomster
 • Grene
 • Græs
 • Kvas og kviste
 • Ukrudt uden jord
 • Juletræer med træfod (maks. 3 meter)

Nej tak til:

 • Jord (genbrugsstationen) 
 • Sten (genbrugsstationen)
 • Træstammer og rødder (genbrugsstationen)
 • Haveaffald i plastsække
 • Husdyrgødning og bunddække m.m. (restaffald)
 • Grønt madaffald (restaffald/hjemmekompostering)

Afhentning af haveaffald

Der bliver afhentet haveaffald hver 14. dag hele året. 

Alle der er tilmeldt den kommunale ordning for restaffald er automatisk tilmeldt ordningen for haveaffald.

Haveaffaldet skal stilles uden for skel mod fortovets bagkant. Stil affaldet ud inden kl. 7.00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før. Haveaffaldsbeholderen skal desuden stilles med håndtaget udad, så skraldemanden let kan få fat.

Haveaffald kan afleveres i 3 typer enheder:

 • Beholder på hjul (min. 140 liter - max. 240 liter), der kan tømmes mekanisk.
 • Engangssække af papir (100 liter). Sækken må ved tømning max. veje 15 kg.
 • Grenbundter (længde max. 1 meter, diameter max. 35 cm). De enkelte grene må ikke være tykkere end 15 cm. Bundtet med holdbar snor.

Der kan stilles op til 6 affaldsenheder ud pr. husstand pr. gang. 

Et godt råd

Det er en god idé at lægge kviste i bunden af beholderen til haveaffald. På den måde løsner affaldet sig nemmere, når beholderen tømmes.

Hvis der lægges meget vådt haveaffald i papirsækken kan sækken gå i stykker. Det gælder naturligvis også, hvis det har regnet kraftigt. Det kan bevirke, at vognmanden ikke kan tage sækken med.

Afbrænding

Det er ikke tilladt at brænde haveaffald i Gentofte Kommune. Dog med undtagelse af Skt. Hansbål den 23. juni om aftenen.

Anskaffelse af haveaffaldsbeholdere og sække

Haveaffaldsbeholdere kan købes i mange byggemarkeder eller ved at kontakte M. Larsen Vognmandsfirma A/S.

Haveaffaldssække og beholdere kan også købes direkte hos M. Larsen på http://shop.mlarsen.dk/minicontainere.html

Er din haveaffaldsbeholder defekt?

 Hvis din haveaffaldsbeholder er blevet defekt, så er du velkommen til at kontakte os.

 Vi vil i første omgang se, om det er muligt at reparere haveaffaldsbeholderen. Hvis din haveaffaldsbeholder ikke kan repareres, så kan vi tilbyde at levere en erstatningsbeholder på 240 L i grå – samme farve som øvrige affaldsbeholdere. Ved leveringen medtages den defekte haveaffaldsbeholder.

Der er ikke forbundet udgifter med reparation/levering af en ny haveaffaldsbeholder.

Sådan kan du også komme af med haveaffald

Genbrugsstationen

Haveaffald kan også afleveres på genbrugsstationen.

Læs mere om genbrugsstationen her.

Hjemmekompostering

Et andet alternativ er at hjemmekompostere haveaffaldet i en rottesikret kompostbeholder. Du kan købe din egen kompostbeholder eller få stillet en beholder til rådighed ved at tilmelde dig vores Kompostordning.

Læs om kompostordningen her.