Restaffald

Restaffald bliver kørt til forbrænding, hvor energien bliver udnyttet til produktion af el og fjernvarme. Materialer, der kan genbruges (papir, glas mv.) skal sorteres fra i genbrugsbeholderne, ved hjælp af storskraldsordningen eller afleveres i kuberne og på genbrugsstationen.

Hvad er restaffald?

Restaffald består hovedsagligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer.

Ja tak til:

 • Madaffald
 • Kartoner til mælk, juice eller lignende
 • Snavset papir og plast
 • Vegetabilsk affald som ikke hjemmekomposteres
 • Animalsk fedt
 • Sod og aske (emballeret særskilt)
 • Opfej
 • Skarpe genstande (indpakket forsvarligt)
 • Husdyrgødning og bunddække mm.

Nej tak til:

 • Farligt affald (f.eks. elsparepærer)
 • Affald, der kan genanvendes

Afhentning af restaffald

Restaffald afhentes af Remondis én gang om ugen og bliver kørt til forbrænding på I/S Vestforbrænding.  

Bemærk, at alle husstande skal være tilmeldt ordningen. Du må derfor ikke selv skille dig af med dit restaffald.

Restaffald afhentes i 140 liters beholdere hos villaer og rækkehuse og i containere ved etageejendomme. Restaffald indsamles også for kolonihaveforeninger fra mandag før påske til efter efterårsferien.  

Beholderens låg skal være lukket og beholderen skal stilles med håndtagene udad, så skraldemanden nemt kan tømme den. 

Se en vejledning i placering af beholdere, adgangsforhold mv.

Bestilling af ekstra sække til restaffald

Har du en uge for meget affald, kan du købe ekstra affaldssække (mærket 'EKSTRA').

Køb ekstra sække til restaffald her.

'EKSTRA' sække skal stilles ved siden af din beholder til restaffald.

Håndtering og afhentning af sækken er inkluderet i prisen for ekstra sække.

Bestilling og ændring af beholdere

Hvis du i en længere periode har mere restaffald end der kan være i din nuværende beholderløsning, så bør du overveje at bestille en større eller en ekstra beholder. Renovationsgebyret afhænger af antallet og/eller størrelsen af restaffaldsbeholdere.

Har du omvendt en ekstra affaldsbeholdere, som du ikke bruger, kan den afmeldes.

Læs mere om bestilling og afmelding af beholdere til restaffald her.

Retningslinjer for restaffald

 • Det er borgernes ansvar at renholde beholdere.
 • Det gælder at sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt pakket ind inden det anbringes i beholderen til restaffald.
 • Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt vådt og uhygiejnisk affald skal ligeledes være pakket ind, så der ikke kan ske skade på personer ved håndtering af affaldet eller skade på beholdere og containere.
 • Opsamlingsmateriellet leveres af, tilhører og vedligeholdes af Gentofte Kommune.
 • Har du et stativ med en sæk til dit restaffald (gælder kun få borgere), må sækken maksimalt veje 15 kg og må ikke fyldes mere end til påfyldningsstregen markeret på sækken, for at skraldemanden kan tage den med.

Hjemmekompostering

Et andet godt alternativ er, at hjemmekompostere den vegetabilske del af dagrenovationen. Kompostering skal ske i en rottesikret kompostbeholder. Kompostbeholdere kan købes i byggemarkeder eller på internettet.

Du kan også tilmelde dig kompostordningen og få stillet en kompostbeholder til rådighed.

Læs mere om kompostordningen og tilmeld dig her.

Kompostering af vegetabilsk affald, hvor mere end 10 husstande deltager lokalt, skal anmeldes til kommunen.

Det vegetabilske affald, som ikke hjemmekomposteres, skal håndteres som restaffald og må ikke sorteres til eksempelvis haveaffald.

Op af sækken – med det genanvendelige!

Ordningen for restaffald er en god ordning til at komme af med en del af dit affald på. Der er dog meget affald, der skal sorteres og afleveres til genanvendelse og genbrug. Det kan enten ske ved hjælp af ordningen for storskrald, genbrugsbeholderne til papir og glas, miljøboksen eller i de opstillede kuber til papir, glas og batterier samt i de rette containere på genbrugsstationen.