Byggeri

Skal du bygge nyt, eller er du interesseret i hvad der gælder for din ejendom eller et område i kommunen, kan du finde forskellige informationer på her på siden.

Før du starter en proces med et byggearbejde, er det vigtigt, at du undersøger om byggearbejdet kræver en tilladelse.

Ansøgning om byggetilladelse

Ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes digitalt via Byg og Miljø.

For yderligere information Se loven på retsinformation

Ved spørgsmål til brugen af Byg- og Miljøportalen kan vores support kontaktes på 39 98 00 00 indenfor Kommunens almindelige åbningstid.

Spørg efter hjælp til Byg- og Miljøportalen, så vil du blive stillet om til en medarbejder der kan vejlede dig.

Nyt bygningsreglement 2018 (BR18)

Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement, BR18, samt bekendtgørelse om certificering i kraft. 
Med det nye bygningsreglement implementeres en ny struktur, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke skal foretage teknisk byggesagsbehandling, samt en certificeringsordning for brand og konstruktioner. Den nye struktur i BR18 betyder, at der er forskel på, hvornår du skal indsende det tekniske materiale til byggesagen. I BR15 skal det indsendes med ansøgningen, mens det først skal indsendes ved færdigmeldingen i BR18.

I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, kan du vælge, om du vil søge om byggetilladelse efter det gamle bygningsreglement BR15 eller det nye bygningsreglement BR18. 
Ved ansøgning om byggetilladelse skal du gøre det klart, hvilket bygningsreglement du søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18.

Ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem www.bygogmiljø.dk
Her skal du være særligt opmærksom på, at ansøgningsmodulet automatisk opretter ansøgningen efter BR15.
Vil du i overgangsperioden, som er nævnt ovenfor, søge efter BR18, så skal du ændre til denne indstilling, således at ansøgningsmodulet ændres til at søge efter BR18.
Når overgangsperioden er udløbet (efter den 30. juni 2018), er det kun muligt at søge efter BR18.

Du kan se det nye bygningsreglement BR18 på www.bygningsreglementet.dk

Nyttige Links

Vi har herunder samlet nogle links, til sider som man ofte har behov for i forbindelse med en byggesag.

Find tegninger

I Byggesagsarkivet på www.weblager.dk kan du se vores byggesagsarkiv frem til året 2003. Har du brug for materiale fra vores arkiv fra året 2003 frem til i dag, kan du kontakte os og få det tilsendt digitalt.

På weblager kan du, når du har valgt Gentofte Kommune, søge på en adresse. Der er også muligt at søge på et matrikelnummer eller et ejendomsnummer, ved at søge under Mit hus .

Ved større ejendomme, og på grunde hvor der er placeret flere bygninger, kan man med fordel søge på ejendomsnummeret, for at få alt frem.

Tegninger findes ofte i bunden af pdf dokumenterne som ligger under adressen.

Find en lokalplan

Byg- og Miljøportalen, som er den portal du skal anvende, hvis du skal indsende en ansøgning om byggetilladelse, kan du søge på en adresse, og bl.a. få en lokalplan frem for det område hvor adressen er beliggende. Det er muligt at søge informationer såsom lokalplaner frem, uden at indsende et projekt. Så længe man ikke er logget ind, er det ikke muligt at indsende materiale.

Man kan således søge forskellige informationer frem, uden at skulle logge ind, eller at indsende noget på en ejendom. Find information bl.a. lokalplan på Byg og Miljø. 

Du har også mulighed for at søge lokalplanen frem her på hjemmesiden via søgning på adressen i vores Gis kort som findes her.

Ændringer til BBR

Har du ændringer til dine BBR oplysninger, så send en mail til plan-byg@gentofte.dk, eller har du spørgsmål til den, så kan du finde oplysninger på BBR siden her.

Kontakt Plan og Byg

Ønsker du at kontakte Plan og Byg er der flere muligheder, find oplysninger om mulighederne på kontakt siden her.

Dialogmøde

På siden dialogmøde kan du finde oplysninger om hvornår det kan være hensigtsmæssig at booke et dialogmøde, samt om hvordan du booker mødet.

Bygningsreglement

Det gældende bygningsreglement samt tidligere reglementer kan ses på www.bygningsreglementet.dk.

Ejendomsoplysninger

Ejendomsoplysninger og eventuelle tinglysninger på din ejendom kan du se på www.tinglysning.dk Her kan du få et overblik, såfremt du har behov for at se de enkelte dokumenter, er det muligt at tilgå dem, ved at logge ind med dit Nem ID.