Byggeri

Skal du bygge nyt, bygge om, eller er du interesseret i hvad der gælder for din ejendom eller et område i kommunen, kan du finde forskellige informationer her på siden.

Før du opstarter et byggeprojekt, er det vigtigt, at du undersøger om byggearbejdet kræver en tilladelse.

Ansøgning om byggetilladelse

Ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes digitalt via Byg og Miljø.

For yderligere information Se loven på retsinformation

Ved spørgsmål til brugen af Byg- og Miljøportalen kan vores support kontaktes på 39 98 00 00 indenfor Kommunens åbningstid. Spørg efter hjælp til Byg- og Miljøportalen, så vil du blive stillet om til en medarbejder der kan vejlede dig.

Det anbefales, at du forinden indsendelse af byggeansøgning booker et dialogmøde. 
På siden dialogmøde kan du finde oplysninger om, hvornår det kan være hensigtsmæssig at booke et dialogmøde, samt hvordan du booker mødet.

Bygningsreglement 2018 (BR18)

Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement, BR18, samt bekendtgørelse om certificering i kraft. 

Med Bygningsreglement 2018 implementeres en ny struktur, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke skal foretage teknisk byggesagsbehandling, samt at der indføres en certificeringsordning for brand og konstruktioner. 

Den nye struktur i BR18 betyder, at du først skal indsende den tekniske dokumentation ved færdigmeldingen af byggeriet. 
Plan og Byg skal dog fortsat sagsbehandle forhold under BR18, kap. 8 og 20 samt forhold til anden lovgivning.
Byggesagen kan efter ibrugtagning blive udtaget til stikprøvekontrol.

Se reglementet på www.bygningsreglementet.dk

Personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at henvendelser til Kommunen kan blive en del af en eventuel byggesags dokumenter, eller på anden måde indgå i Kommunens sagsarkiv. 

Dette betyder, at alle indkomne dokumenter er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen og Lov om behandling af personoplysninger, og at andre borgere derved kan få adgang til, med undtagelse af tavshedsbelagte oplysninger, at se dokumenterne.
 
Dokumenter vil blive offentligt tilgængelige i Kommunens byggesagsarkiv på Weblager.dk.
 
I forbindelse med en eventuel politisk behandling kan dokumenter blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside. 

Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger, sørger vi for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav. 

Ifølge persondataloven skal Kommunen orientere om, at navn, adresse og eventuel e-mailadresse bliver registeret i forbindelse med modtagelse af henvendelser til kommunen.

Læs mere om Gentofte Kommunes behandling af personoplysninger og rettigheder på siden Databeskyttelse 

Find tegninger

I Byggesagsarkivet på www.weblager.dk kan du se vores byggesagsarkiv frem til året 2003.Har du brug for materiale fra vores arkiv fra året 2003 frem til i dag, kan du kontakte os og få det tilsendt digitalt. Enkelte nyere sager kan være tilgængelige i arkivet. 

På weblager kan du, når du har valgt Gentofte Kommune, søge på en adresse. Det er også muligt at søge på et matrikelnummer eller et ejendomsnummer, ved at søge under Mit hus .

Ved større ejendomme kan man med fordel søge på matrikelnummer eller ejendomsnummer.

Tegninger findes oftest sidst i PDF-dokumentet.

Find lokalplaner

Byg- og Miljøportalen, kan du søge på en adresse, og bl.a. finde lokalplaner m.v., der er gældende for ejendommen.

Man kan søge informationer frem uden at skulle logge ind, eller indsende en ansøgning.

Du har også mulighed for at søge lokalplanen frem her på hjemmesiden.

Ændringer til BBR

Har du ændringer til dine BBR oplysninger, så send en mail til plan-byg@gentofte.dk, eller har du spørgsmål til den, så kan du finde oplysninger på BBR siden her.

Ejendomsoplysninger

Ejendomsoplysninger og eventuelle tinglysninger på din ejendom kan du se på www.tinglysning.dk Her kan du få et overblik, såfremt du har behov for at se de enkelte dokumenter, er det muligt at tilgå dem, ved at logge ind med dit Nem ID.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,