Oversvømmelser

Ved kraftige regnskyl kan der forekomme så meget regn- og spildevand, at kloakledningerne bliver overbelastede. Det kan betyde, at spildevandet løber op igennem afløbene på veje og i kældre.

Oversvømmede kældre på egen matrikel er borgernes eget ansvar. Kontakt evt. Falck, skadeservicefirmaer eller dit forsikringsselskab for assistance, når uheldet er ude.

Hos Nordvand A/S kan borgerne registrere oversvømmede kældre, sådan at kommunen kan indsamle data på området. Dette gøres på Nordvands hjemmeside www.nordvand.dk.

Hvis du ser tilstoppede vejbrønde og oversvømmelser på vejene i kommunen, beder vi dig henvende dig til:

Gentofte Kommune

Park og Vej

Tlf: 39 98 81 00

Mail: park-vej@gentofte.dk

Oversvømmelser

Oversvømmelser kan forekomme, fordi det ikke er muligt at give kloakkerne en størrelse, der kan modtage pludselige store mængder regnvand.

Oversvømmelser forsøges begrænset så meget som muligt ved bl.a. at etablere opsamlingsbassiner, ved løbende at sikre fri passage i de offentlige kloakledninger og ved at have kraftige pumpestationer. Desuden er der løbende kontakt til Danmarks Meteorologiske Institut omkring vejrforhold og nedbør.

Som kommune har vi ansvar for en effektiv afledning af dit spildevand fra stueplan og andre etager over kælderniveau. Det er derfor dit ansvar som grundejer, at sørge for afledning af dit spildevand fra kældre.

Du kan læse mere om håndtering af regnvand på boligejer.dk.

Du kan selv gøre noget

For at få oplysning om, hvad du selv kan gøre for at undgå at få oversvømmelse i din egen kælder eller for selv at mindske regnvandsbelastningen på kloaksystemerne, har Gentofte Kommune udarbejdet en række sider om regnvand i haven.

Det er muligt at få dele af tilslutningsbidraget retur, hvis man holder al regnvand på egen grund. Læs meget mere om dette på siderne om regnvand i haven. Læs flere gode råd på kælderguiden.dk

Indmeld kælderoversvømmelser til Nordvand

Kommer du ud for den ubehagelige oplevelse at få vand i kælderen ved et kraftig regnskyl, er Nordvand A/S meget interesseret i at få dette at vide. Indberet det på www.nordvand.dk

Badevandet efter kraftig regn

Ved kraftig regn kan badevandet blive forurenet og badning frarådes. Du kan nedenfor tilmelde dig vores SMS-service, og modtage en melding ved evt. udløbshændelser af spildevand til badevandet. Tilmeld og afmeld dig SMS-servicen via link øverst og nederst på siden. 

Du har også mulighed for at se de seneste udløbshændelser, rapporteret fra 6 forskellige steder langs kysten, i vores område.

Du kan se prognose for badevandskvaliteten, lufttemperatur m.v. for de næste 4 dage. Se mere på oresund.badevand.dk.