Mellem Bernstorffsvej og Henningsens Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 34 for et område mellem Bernstorffsvej og Henningsens Allé

Lokalplanen er vedtaget den 24. maj 1983 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastholde områdets anvendelse til boligformål,intensiv udnyttelse af den eksisterende bebyggelse,
  • at sikre, at eventuel ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse,
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,