Genvejsmenu

Mellem Lindegårdsvej, Jægersborg Allé og Annettevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 39 for et område mellem Lindegårdsvej, Jægersborg Allé og Annettevej

Lokalplanen er vedtaget den 25. oktober 1983 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for at forny bebyggelsen i dele af området,
  • at åbne mulighed for opførelse af butiks-, kontor- og boligbebyggelse, herunder specialboliger, egnede for ældre,
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den omgivende, eksisterende bebyggelse, samt
  • at sikre væsentlige træk ved Jægersborg Allé bevaret på den pågældende strækning, herunder at nordsidens bebyggelse fortsat er lavere end sydsidens bebyggelse.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,