Genvejsmenu

Mellem Jægersborg Allé, Vældegårdsvej, Smakkegårdsvej og Ermelundsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 321 for et område mellem Jægersborg Allé, Vældegårdsvej, Smakkegårdsvej og Ermelundsvej

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, træer og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2011 enstemmigt vedtaget lokalplanen endeligt med supplerende bestemmelser i §§ 8 og 9. 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,