Havnekontor - Hellerup Lystbådehavn

Hellerup Lystbådehavns kontor er beliggende på

Strandparksvej 38
2900 Hellerup

Tlf.: 39 62 07 61 / 26 30 26 13

Kontortid

Kontoret er bemandet fra kl. 14-15

Alle ugens dage - i sommerperioden som er fra 1. april til 15. november.
Mandag - fredag - i vinterperioden 16. november til 31. marts.

Personale på havnen

Havneassistenterne Claus Schrøder, Erling Allentoft, Tommy N. Andersen og Niels Broen kan kontaktes på ovenstående mobil nummer. De er ofte at finde ude på havnen uden for kontortiden.

Havnefoged Jesper Tjott kan kontaktes på mobil 26 30 26 11. 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,