Parkeringsregler - Gentofte Kommune

Parkeringsregler

Her kan du læse, hvilke regler der gælder for parkering i Gentofte Kommune.

Regler for standsning og parkering

Formålet med parkeringsreglerne i færdselsloven er især at undgå ulykker. I særlig grad handler det om, at børn og andre svage trafikanter ikke skal blive overset, fordi en parkeret bil spærrer for udsynet.

Du kan få et overblik over parkeringsregler og - begreber i Den lille P-guide

Du kan læse parkeringsbekendtgørelsen her

Parkeringsbåse og parkeringspladser

Parkeringsbåse er forbeholdt biler og motorcykler, og køretøjet skal parkeres indenfor afmærkningen.Det er forbudt at parkere køretøjer af enhver art (herunder cykler og knallerter) med henblik på udlejning, salg, reklame eller beboelse.

Parkeringsregler for tunge køretøjer

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængskøretøjer, trailere, campingvogne, motorredskaber og traktorer må ikke parkeres på gade, vej og plads i tidsrummet fra kl. 19-07, medmindre parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser.

Udenfor de særligt afmærkede vejstrækninger og pladser må påhængskøretøjer og campingvogne med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer.

For parkering med lastbiler i tidsrummet fra  kl. 19-07 henvises til kommunens pladser for langtidsparkering. Disse er beliggende på Mesterlodden, Ved Stadion, Sønderengen og Onsgårdsvej.

Parkering på fortov

Du må parkere delvist på fortov i Gentofte Kommune, men din parkering må ikke være til gene for fodgængere.

Det er stadig lovligt at parkere sit køretøj med to hjul på fortovet i Gentofte Kommune, men parkeringen må ikke være til gene eller fare for færdsel på fortovet. For eksempel skal handicappede og fodgængere med barnevogne frit kunne passere på fortovet.

Handicapparkering

I Gentofte Kommune er der omkring 100 handicapparkeringspladser på vejareal. Det er hovedsageligt individuelt ansøgte pladser, men der findes også et mindre antal anonyme handicapparkeringspladser ud for enkelte offentlige bygninger i kommunen. Du kan læse mere og ansøge om en handicapparkeringsplads her.

Parkering i forbindelse med busstoppesteder

For at sikre, at trafikken kan afvikles smidigt ved busstoppesteder og at borgernes af- og påstigning kan foregå sikkert påser Parkering Gentofte påse ulovlig parkering, der hindrer, at busserne kan komme ind til busstoppestedet og komme frem i trafikken. Ulovlig parkering i forbindelse med busstoppesteder vil medføre en afgift.