Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding fra Charlottenlund Strandpark til og med strækningen ud for Skovshoved Havn.

Anlægsarbejderne på glaciset på Kystvejen syd for Skovshoved Havn forventes færdiggjort om ganske kort tid afsluttende med nyt slidlag på promenade og cykelsti, og vi fortsætter nu med det udestående renoveringsarbejde ud for Skovshoved Havn.  

Arbejdet omfatter afvanding og renovering af promenaden, så forløbet bliver det samme som nord og syd for havnen. Herudover vil lyssignalerne blive renoveret, og der vil blive opsat lyssignal på den sydlige indkørsel til havnen. Endvidere vil de to kørespor i sydgående retning blive omlagt, så der er et kørespor og et plantebed i vestsiden.

Arbejderne vil blive påbegyndt i uge 34 og vil fortsætte året ud. Slidlag på promenade og cykelsti samt tilplantning af bede vil først blive foretaget i 2020.

Vi forsøger at minimere generne fra arbejdet mest muligt, men der vil være afspærringer og byggepladstrafik, ligesom det vil blive nødvendigt i perioder at omlægge trafikken. Det tilstræbes at omlægge trafikken, så den bliver på Kystvejen og ikke ledes ind på Strandvejen, igennem Skovshoved By, hvilket betyder at vi er nødsaget til at anvende p-banen i østsiden til kørsel.  

Du kan se meddelelsesbladet som er udsendt i området her.

Vi håber på forståelse for arbejderne, og at det endelige resultatet bliver til glæde for alle.

Venlig hilsen Park og Vej.