Kystvejen renoveres, og trafiksikkerhed ved skoler forbedres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding mellem Charlottenlund Strandpark og Skovshoved Havn.

Anlægsarbejdet forventes at forløbe over 25 uger, i perioden 18. juni til 3. november 2018. I tilfælde af ugunstige vejrforhold kan tidsplanen blive rykket.

Entreprenøren vil tage mest muligt hensyn til omgivelserne, men i anlægsperioden kan der forekomme gener i form af støj, omkørsler og lastbiler, der spærrer kortvarigt for trafikken. 

Entreprenøren har tilladelse til at arbejde i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00 fra mandag til fredag og kl. 7.00 – 14.00 om lørdagen. 

Ved spørgsmål til projektet kan Park og Vej kontaktes på mailadressen park-vej@gentofte.dk.

Vi håber på forståelse for arbejderne, og at det endelige resultatet bliver til glæde for alle.

Forbedret trafiksikkerhed ved Ordrup Skole, Skovshoved Skole og Hellerup Skole

Park og Vej udnytter de stille sommerferieuger til at forbedre trafiksikkerheden ved tre af kommunens skoler. 

Park og Vej har i samarbejde med forældre og skoleledelsen på Ordrup Skole og Skovshoved Skole afholdt trafikforsøg i maj 2018. Projekterne har haft til formål at teste tiltag der kan forbedre trafiksikkerheden. Trafikforsøgene på skolerne er nu evalueret, og gøres permanente.

På Grønnevænge ved Ordrup Skole etableres:

  • Dobbeltrettet cykelsti langs skolen
  • Bump foran skolen
  • Hastighedszone
  • Afsætningsperron foran skolen

På Korsgårdsvej ved Skovshoved Skole etableres:

  • Dobbeltrettet cykelsti langs skolen 
  • Bump foran skolen
  • Hastighedszone
  • Afsætningsperron foran skolen
  • Parkering parallelt med kantstenene

Arbejdet forventes udført i perioden uge 27 – 32. I tilfælde af regn kan tidsplanen blive rykket. 

Ved spørgsmål kan Park og Vej kontaktes på park-vej@gentofte.dk.

Kys og Kør ved Hellerup Skole

I sommerferien bliver også ”Kys og Kør”-afsætningen på Dessaus Boulevard ved Hellerup Skole udvidet for at forbedre afviklingen af den travle morgentrafik. 

Arbejdet igangsættes i uge 29, og forventes afsluttet inden skolestart.

Ved spørgsmål kan Park og Vej kontaktes på park-vej@gentofte.dk.