Forældrebestyrelser i daginstitutioner - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

Forældrebestyrelser i daginstitutioner

Forældre kan søge indflydelse på deres barns hverdag i daginstitutionen blandt andet via forældrebestyrelser.

I alle kommunale daginstitutioner er der etableret en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen består af forældre og repræsentanter fra personalet. Forældrebestyrelsens opgave er fx at fastlægge principper for daginstitutionens arbejde.

Nogle eksempler på områder hvor forældrebestyrelsen fastlægger principper:

  • Aktiviteter i daginstitutionen
  • De pædagogiske aktiviteter
  • Samarbejdet med forældre og lokalmiljø
  • Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed
  • Samarbejde med andre, f.eks. institutioner eller lokalområdets foreninger 

Du finder Styrelsesvedtægten for kommunale daginstitutioner længere nede på siden.
I de selvejende institutioner er der ikke nogen forældrebestyrelse, men i stedet en institutionsbestyrelse hvor et forældreflertal er valgt af og blandt forældrene. Den selvejende institution har sine egne vedtægter og har indgået driftsoverenskomst med kommunen.

Du finder skabelon for standarddriftsoverenskomst med selvejende daginstitutioner længere nede på siden. Driftsoverenskomsten er vedtaget i Kommunalbestyrelsen i april 2016.