Tilskud til private pasningsordninger

Hvis dit barn er i alderen 26 uger og frem til skolestart (31. juli det år barnet starter i skole), kan du i stedet for et kommunalt pasningstilbud vælge en privat pasningsordning, hvor kommunen yder et økonomisk tilskud.

Hvem kan bruge private pasningsordninger?

Privat børnepasning er en betegnelse for to former for pasning, som kommunen yder tilskud til. Der kan være tale om pasning i en international preschool/pasningsordning af institutionslignende karakter eller der kan være tale om pasning af en selvstændig børnepasser.

Fælles for ordningerne er:

•At kommunen skal godkende ordningen.
•At kommunen yder tilskud. Størrelsen på tilskuddet afhænger af barnets alder, antallet af         pasningstimer per uge og forældrenes månedlige udgifter til pasning.
•At der bliver ført tilsyn med stedet.

Gentofte Kommune fører ikke ventelister over private pasningsordninger. Du skal derfor selv finde den pasningsordning, du ønsker.Dit barn kan være i en privat pasningsordning samtidig med, at du ønsker et kommunalt pasningstilbud. Du kan læse om, hvordan du søger et kommunalt pasningstilbud på siden pladsanvisning.

Tilskud til pasningsordning

Kommunens tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede pasningsudgifter. Af nedenstående oversigter fremgår kommunens maksimale tilskud til de to typer af private pasningsordninger.

International preschool/institutionslignende karakter  
Alder   Fuldtid 39 timer eller derover  Deltid under 39 timer 
26 uger indtil 3 år Kr. 6.873,00 Kr. 5.842,00
3 år indtil skolestart Kr. 3.613,00 Kr. 3.071,00

Privat børnepasser
Alder  Fuldtid 37 timer eller derover Deltid under 37 timer
26 uger indtil 3 år Kr. 6.873,00 Reduceres ift. timetal under 37 timer
3 år indtil skolestart Kr. 3.613,00  Reduceres ift. timetal under 37 timer


For dig som forælder er tilskuddet ikke skattepligtigt. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage økonomisk fripladstilskud til en privat pasningsordning. 

Du har ret til at modtage tilskud fra den måned, vi har modtaget og godkendt din ansøgning. Vær opmærksom på, at du selv hæfter, hvis dit barn passes i en ordning, som efterfølgende ikke godkendes.

Dit tilskud indsættes på din NemKonto. Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget dokumentation for dine pasningsudgifter. Dokumentationen skal opgøres per måned. Forventet ekspeditionstid er ca. 14 dage.

Der kan ikke ydes tilskud såfremt:

•Barnet optages i et kommunalt pasningstilbud.
•Barnet passes af en aupair.
•Barnet passes af dets forældre.
•Barnet har behov for støtte efter servicelovens regler.
•Forældre er på barselsorlov eller forældreorlov med barnet.

Hvis du ønsker at benytte en privat børnepasser

Når du har fundet en privat børnepasser, skal I sammen aftale arbejdsforhold og vilkår som eksempelvis den månedlige betaling, betaling under sygdom, ferie, samt pasningstider og pasningssted.

Når I er blevet enige om vilkårene for pasningen, skal I udfylde en ansøgning/kontrakt, der skal underskrives af jer begge og indsendes til os på Gentofte@gentofte.dk, att. Dagplejen. => Download ansøgning/kontrakt

Når vi har modtaget din ansøgning/kontrakt, vil en tilsynsførende dagplejekonsulent kontakte dig for at aftale et opstartsmøde på pasningsstedet sammen med børnepasseren. Dagplejekonsulenten fører jævnligt tilsyn hos den private børnepasser med fokus på det sproglige, det pædagogiske indhold i pasningen og på de sikkerhedsmæssige forhold.

Pr. 1. juli 2017 er det et krav, at hovedsproget i en privat pasningsordning er dansk. Gentofte Kommune kan dispensere for kravet såfremt man vurderer, at der er særlige grunde til, at der kan tales et andet sprog end dansk. Evt. dispensation gives i forbindelse med godkendelse af ordningen. For yderligere information kontakt venligst Dagplejen på Gentofte@gentofte.dk, att. Dagplejen.

Til brug for udbetaling af tilskud, indsend venligst dokumentation for betaling af privat børnepasser. => Download skema

Hvis du ønsker at benytte en privat børnepasser beliggende udenfor Gentofte, bedes du sikre dig, at børnepasseren er godkendt af sin bopælskommune/beliggenhedskommunen. Kopi af godkendelsen fremsendes til Gentofte Kommune sammen med ansøgningen. Hvis godkendelse mangler, skal du kontakte Dagplejen, Gentofte Kommune. Vær opmærksom på at du selv hæfter, hvis dit barn passes i en ordning, som efterfølgende ikke godkendes.

Hvis du ønsker at benytte en international preschool eller pasningsordning af institutionslignende karakter

Alle preschools eller pasningsordninger af institutionslignende karakter skal godkendes af beliggenhedskommunen. I Gentofte Kommune har vi følgende to godkendte preschools:

Rygaards International School
Bernstorffsvej 54
2900 Hellerup
Tlf. 3962 1053
www.rygaards.com
admin@rygaards.com

Children’s Garden International Preschool
Bernstorffsvej 75
2900 Hellerup
Tlf. 7375 2900
www.childrensgarden.dk
info@childrensgarden.dk

Ønsker du at gøre brug af en international preschool eller pasningsordning af institutionslignede karakter, indsend venligst ansøgning/kontrakt til Gentofte@gentofte.dk, att. Dagplejen. => Download ansøgning/kontrakt

Når vi har godkendt din ansøgning/kontrakt, kan du få udbetalt tilskud. Til brug for dette, indsend venligst relevant dokumentation for dine pasningsudgifter. => Download skema

Hvis du ønsker at benytte en preschool eller institution beliggende udenfor Gentofte Kommune, bedes du kontakte beliggenhedskommunen, for at sikre dig at pasningsordningen er godkendt. Kopi af godkendelsen og ansøgning fremsendes til Gentofte Kommune på Gentofte@gentofte.dk, att. Dagplejen. Vær opmærksom på at du selv hæfter, hvis dit barn passes i en ordning, som efterfølgende ikke godkendes.

Ansvarlig for siden: