Kvalitetsrapport for Gentofte Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitetsstyring af kommunens folkeskoler.

Rapporten dokumenterer de resultater, som skolerne leverer, og denne dokumentation bruges som afsæt for arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling både på den enkelte skole og i skolevæsenet samlet set.

I Kvalitetsrapport på Kommuneniveau for skoleåret 2014/15 kan du læse om:

  • Elevernes faglige resultater undervejs og ved afslutningen af skoleforløbet
  • De unges efterfølgende uddannelsesmønster
  • Faglig kvalitet
  • Brugeroplevet kvalitet
  • Organisatorisk kvalitet

Rapporten indeholder også en sammenfattende helhedsvurdering med rapportens hovedkonklusioner.

Der er udarbejdet en rapport på kommuneniveau.   

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
, 39984500,