Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord)

UU-Nord er et vejledningscenter for unge fra 7. - 10. klasse og for unge mellem 15 og 25 år der har forladt grundskolen.

UU-Nord

I Gentofte Kommune varetager UU-Nord uddannelsesvejledningen af unge mellem 13 og 25 år, så længe de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. UU-Nord vejleder også de unge i Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner.

UU-Nord har fokus på at vejlede de elever, der har udfordringer med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. UU-Nord vejleder både til ordinær uddannelse og til uddannelser for unge med særlige behov. UU-Nord har et tæt samarbejde med forældre, skole og kommune. For mere information se www.uu-nord.dk

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Statens Uddannelsesstøtte er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18, der tager en uddannelse.

På hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte kan du få vejledning om reglerne og du kan se hvad du skal gøre i forskellige situationer og du kan søge om SU.

Ansvarlig for siden:

UU-Nord
Rustenborgvej 3, 2800 Lyngby, ,